लेडीज कॉमन रूम

लेडीज कॉमन रूम....

महाविदयालयात विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र ' कॉमन रूमची ' व्यवस्था आहे.