M.A

                               महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी माहितीपत्रकासह आवेदन पत्र विकत घेणे आवश्यक आहे.
आवेदन पत्र भरण्यापूर्वी माहिती पत्रकातील संपूर्ण माहिती काळजी पूर्वक वाचावी. आवेदन स्वतःच्या हस्ताक्षरात , खोडतोड न करता व बिनचूक भरावे.उपलब्ध अभ्यासक्रम

क्र. विवरण कालावधी कालावधी
1. एम. ए. द्वितीय पद्युत्तर अभ्यासक्रम   कोणत्याही शाखेचा पदवीधर.

सूचना :- विद्यापीठ परिपत्रिकाप्रमाणे सर्व शाखा पदवीस्तरावरील Environment Studies (पर्यावरणशास्त्र ) हा अभ्यासक्रम पदवीच्या दुसऱ्या किंवा नापास झाल्यास तिसऱ्या वर्षी पूर्ण करून दिल्याशिवाय त्यांना विद्यापीठाची पदवी प्राप्त होणार नाही, याची नोंद घ्यावी.